Firma TISING s.r.o. ukončila svoju činnos k 31.12.2016.